Informace o režimu provozní doby od 16. 3. 2020

Vážení zákazníci,

S ohledem na aktuální vývoj situace ohledně koronaviru a s ohledem na usnesení Vlády ČR ze dne 14. 3. 2020 č. 211. si Vás dovoluji informovat o režimu provozní doby v našich stavebninách.

Na všech našich pobočkách bude umožněn fyzický výdej pouze podnikatelům a to s tím, že bude omezen pohyb po prodejně i vjezd do areálu a to s ohledem na co nejmenší koncentraci osob.

Ostatním odběratelům jsem schopni zajistit materiál pouze rozvozem, který bude objednán telefonicky či písemně.

Děkujeme za pochopení přijatých opatření. O dalším vývoji Vás budeme informovat.